niedziela, 22 stycznia 2012

O możliwości pokazania się w Krakowie

W dniach 12 - 14 kwietnia odbędzie się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, w ramach której przewidywana jest sesja Diagnostyki Medycznej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wspomnianej sesji. Więcej informacji na plakacie, wszelkie szczegóły dostępne na stronie konferencji.

czwartek, 24 listopada 2011

Kalibracja pipet


Jeżeli pipeta używana jest regularnie, zaleca się sprawdzenie kalibracji tak często jak to jest konieczne.

Etapy jej przeprowadzania:
1. Zakładamy stosowne końcówki na koniec tłoka pipety
2. Ustawiamy najmniejszą nominalną objętość (20) pipety automatycznej (np. 20-200).
3. Dozujemy wodę destylowaną do czystej zlewki przynajmniej 5 razy, za każdym razem zapisując masę - lub jeśli dysponujemy oprogramowaniem skojarzonym z wagą system automatycznie wprowadza dane. Pamiętamy o zamontowaniu odpowiedniej pułapki pary. To szczególnie istotne przy niskich objętościach. Szybkość parowania w przypadku zastosowania pułapki pary jest ok 60 razy wolniejsza w porównaniu z otwartą zlewką. Jest to element systemu jakości związanego z kalibracją sprzętu laboratoryjnego określony przez normę ISO 8655.
4. Ta samą czynność powtarzamy z objętością 100 oraz 200.
3. Porównujemy wyniki do maksymalnych, dopuszczalnych rozrzutów wyznaczonych przez system ISO. Jeśli choć jeden wynik nie mieści się w podanej granicy, należy przeprowadzić kalibrację pipety. Sprawdzamy:
precyzję zależną od błędów przypadkowych, której miernikami są: odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności dokładność zależną od błędów systematycznych, której miernikami są: różnica bezwzględna oraz różnica względna. W końcu dopuszczalny błąd pomiaru, czyli maksymalny błąd pomiaru nie wpływający istotnie na znaczenie uzyskanego wyniku.


Ważne:
Procedura sprawdzania kalibracji powinna odbywać się w stałych warunkach temperatury, ciśnienia i wilgotności.
Końcówki przed użyciem powinny być  przepłukane kilkakrotnie wodą destylowaną.
Zdjęcie wykonane w Zakładzie Diagnostyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Na zdjęciu Studentka V Roku Analityki Medycznej

czwartek, 27 października 2011

29 października Światowym Dniem Udaru Mózgu

Zachęcam wszystkich do poszerzenia swojej wiedzy w temacie diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej udaru mózgu. Przesłanką niech będzie fakt, iż co 6 osoba na ziemi, przejdzie w swoim życiu przynajmniej raz udar mózgu. Większości z tych wypadków można by zapobiec, stosując odpowiednie działania profilaktyczne.Wobec istniejących faktów wydaje się konieczne zwiększenie świadomości wśród młodego personelu medycznego.

 Po rozpoznaniu pierwszych objawów udaru (niedowład lub drętwienie połowy ciała, opadanie kącików ust oraz zaburzenia mowy) u siebie lub u osoby z otoczenia powinniśmy jak najszybciej kierować swoje kroki do szpitala, a nie czekać aż objawy miną. Jak podkreśla specjalista w zakresie leczenia udaru prof. Słowik:
"Tylko w pierwszych godzinach, najdalej do 4,5 godz. po wystąpieniu udaru można wdrożyć leczenie przyczynowe, podając lek, który rozpuszcza zakrzep w naczyniu - tkankowy aktywator plazminogenu. Później można już tylko wprowadzić leczenie zmniejszające ryzyko kolejnego udaru, ale nie ma leku, który cofa objawy neurologiczne". Szkopuł w tym, że wielu pacjentów trafia do szpitala za późno.
http://www.domzdrowia.pl/czytelnia/page/741,

http://youtu.be/1lVhCYp6Ad4

wtorek, 25 października 2011

Niezdiagnozowana anemia z niedoboru żelaza..

Pacjenta wykonała morfologię krwi obwodowej w rozmazem. Wynik wskazywał na anemię z niedoboru żelaza. Zaznaczę, iż poziom żelaza był obniżony. Lekarz przepisał Tardyferon 2 razy dziennie jedna kapsułka. Po leczeniu ok. 2 m-ce wyniki wróciły do normy. Sytuacja powtarzała się w odstępach półtorarocznych. Kolejne wizyty kończyły się tak samo. Problem do rozwiązania - jaka jest faktyczna przyczyna niedokrwistości? Jakie badania należy wykonać?
Dodam, że TIBC, UIBC są w normie.

Consummatum est...

Zamiar utworzenia bloga dotyczącego Analityki Medycznej został sformalizowany. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do polemiki w temacie analityki...